space and timeOdmyslete si na chvíli ze svého pohledu z okna do krajiny sklo. Objeví se před vámi čistý prostor. Postupně se mění a "zhmotňuje". Avšak jeho proměna je pomíjivá. Celý obraz se tak na okamžik posouvá do jiné významové roviny. Je zvýrazněn rozpolcený vztah mezi lidskou civilizací a přírodním prostředím, které působí jako protiklady, ale ve své podstatě jsou jedno.