kus ze-mě // a piece of me/a piece of land


Orientální koberec z hlíny, který jsem skutečně položila na písek v poušti. Půda (hnědozem) je typická pro evropský kontinent, tedy i Čechy a představuje tak moji rodnou zem, moje kořeny. Písek zastupuje Blízký východ - oblast, ze které pochází můj muž. Při realizaci jsem počítala s tím, že půda s pískem by se měly časem promísit. Jde tedy o snahu propojení různých národnostních kultur.

-----

Oriental carpet from clay, which I really placed on the sa
nd in the desert. Soil (brown soil) is typical for the European continent, including Bohemia, and thus represents my homeland, my roots. The sand represents the Middle East - the area that my husband comes from. When I realized the project I expected the soil and the sand to eventually interweave. It is therefore an attempt to connect different national cultures.


2011 // object in landscape
material:
polysterene forms, soil, pottery clay
size: 170x116cm
implemented in Dubai

kus ze-mě // realization

kus ze-mě // installation