být součástí // to be a part ofZamyšlení se nad tím, kdo jsme, kde žijeme a kam patříme.

Každý z projektorů promítá pouze polovinu textu “BÝT SOUČÁSTÍ”. Teprve po spojení se nápis stává čitelný a divák je tedy vybízen k tomu, aby našel ono místo spojování. Akce se díky němu stává kompletní a on je na chvíli součástí...

-----


Thinking about who we are, where we live, and where we belong.

Each of the projectors only projects a half of the text "TO BE A PART OF." Only after it is connected the writing becomes readable and the viewer is encouraged to find that place of connection. The event becomes complete thanks to him and he is now a part of it...


2008 // performance
material:
two projectors