naše rodiny // our families

Symbolické vyjádření propojení dvou lidí z odlišných kulturních společností. Materiály (vosk a koberec) vyjadřují typické rodinné tradice zastupující moji a manželovu rodinu.

-----

A symbolic expression of the interconnection of two people from different cultural societies. The materials (wax and carpet) express the typical family traditions of my family and my husband’s family.

2010 // object
material:
oriental carpet, bee wax, heated pedestal 
size: 160x70cm